# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Избор на Председател

Свали Протокол 12.08.2021г. 306.25 kb 538 2021-08-16 06:38:30
Свали ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ КЪМ БФВ 18.93 kb 381 2021-06-25 12:59:22
Свали ОБЯВЛЕНИЕ 22.13 kb 364 2021-06-25 12:59:22
Свали Приложение 1 - заявление 49.15 kb 361 2021-06-25 12:59:23
Свали Приложение 2 - Декларация за участие в подбор 33.79 kb 324 2021-06-25 12:59:23
Свали Приложение 3 БЮЛЕТИНА за председател на НСКВ 15.54 kb 333 2021-06-25 12:59:23
Свали Предложение Софийска съд.комисия НСКВ 352.43 kb 345 2021-07-17 10:07:00
Свали Чавдар Пенков 6.00 mb 358 2021-07-17 10:07:09
Свали Пенчо Ангелов 2.59 mb 407 2021-07-17 10:07:13

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен
Категории : Избор на Председател

Документи и форми

Свали Форма за оценка на съдиите R4 188.08 kb 787 2019-02-25 11:08:46
Свали Правилник за статута и дейността на съдиите по волейбол в България 361.41 kb 5565 2014-02-04 22:16:25
Свали Мач атрибути 2014 194.04 kb 2317 2014-02-04 22:18:51
Свали Помощна бланка за оценка на съдиите 360.97 kb 1839 2014-02-04 22:18:52
Свали R4-CEV 732.17 kb 2186 2014-02-04 22:18:53
Свали Форма 04 261.65 kb 1655 2016-02-24 13:58:29
Свали Официален протокол за провеждане на среща 316.79 kb 1959 2016-11-07 15:14:38
Свали Съдийски хонорари на НСКВ към БФВ 401.11 kb 1461 2017-03-17 11:54:11
Свали Таблица за изчисление на съдийските хонорари на мачове при подрастващите, провеждани на турнири. 326.10 kb 1106 2017-03-17 11:54:11
Свали Регламент за използване на Системата за видео повторение по време на мач 195.63 kb 812 2017-09-27 13:49:06
Свали Състав на ИС на НСКВ (утвърден от УС на БФВ на 30.11.2021) 617.11 kb 410 2021-12-06 07:43:29