Документи

 

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Финансов отчет по приложение 4 за първо тримесечие

Свали WEBEIK121268102202404121619 104.81 kb 108 2024-04-30 13:56:01
Свали WEBEIK121268102202404121619 770.17 kb 101 2024-04-30 13:56:01

 

 

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Договори

Свали ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОГОВОР 39.23 kb 733 2022-02-28 08:05:51
Свали Договор за спортна подготовка и развитие- над 18г. 28.22 kb 564 2022-02-28 08:05:46
Свали Договор за спортна подготовка и развитие-под 18г. 65.54 kb 815 2022-02-28 08:05:46

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Устав

Свали Устав на БФВ 2023 5.71 mb 1439 2020-04-02 08:40:20

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Формуляри за отчет на дейност на ВК

Свали Данни за спортния клуб 19.97 kb 2372 2014-12-04 13:55:55
Свали Формуляр 1 77.31 kb 2480 2014-12-04 13:55:55
Свали Формуляр 2 19.97 kb 2353 2014-12-04 13:55:56
Свали Информация за спортния клуб 40.45 kb 2206 2014-12-04 13:55:56

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Документи

Свали Документи за членство в БФВ на Сдружение рег. по ЗЮЛНЦ 38.40 kb 2501 2014-12-03 08:19:04
Свали Документи за членство в БФВ на АД рег. по търговския закон 36.86 kb 1819 2014-12-03 08:19:04
Свали Финансов отчет за 2023г. по чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗФВС 205.83 kb 94 2024-03-31 21:20:02
Свали Бюджет за 2024г. по чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗФВС 210.58 kb 98 2024-03-31 21:20:02
Свали Отчет по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС-2023г. 3.22 mb 85 2024-03-31 21:20:05
Свали Бюджет БФВ 2022 - образец на ММС 168.10 kb 356 2022-03-31 12:12:34
Свали Finansov-otchet-2021---obrazets-MMS 194.34 kb 321 2022-03-31 12:12:35
Свали Отчет за изпълнението на Програмата по чл.28ал.1т.10 от ЗФВС 3.18 mb 364 2022-03-31 12:12:35
Свали Бюджет на БФВ 2023 - образец на ММС 212.17 kb 250 2023-03-31 12:19:16
Свали Финансов отчет 2022 - образец на ММС 232.00 kb 227 2023-03-31 12:19:16
Свали Отчет за изпълнението на Програмата по чл.28ал.1т.10 от ЗФВС - 2022 3.45 mb 287 2023-03-31 12:19:18

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Класиране

Свали Класиране 2010-2011 3.86 mb 1663 2014-12-03 08:29:47
Свали Класиране 2012-2013 6.29 mb 1850 2014-12-03 11:45:25
Свали Класиране 2013-2014 2.55 mb 2032 2014-12-03 08:30:02
Свали Класиране 2014-2015 7.51 mb 1905 2015-12-07 07:47:49
Свали Класиране 2015-16 1.54 mb 1417 2016-12-06 11:01:07
Свали Класиране Суперлига и купа България 15-16 118.52 kb 1036 2016-12-13 14:10:24
Свали Класиране 2016-17 1.60 mb 1341 2017-11-16 14:16:46
Свали Класиране 2017-18 4.52 mb 1085 2018-12-14 11:06:31
Свали Класиране 2018-19 5.41 mb 1073 2019-11-28 10:26:21
Свали Класирания ДП 2020-2021 6.41 mb 737 2021-12-06 07:41:14
Свали Класиране ДП 2021-2022 6.09 mb 761 2022-10-05 12:12:30
Свали Класирания от ДП 2022 - 2023г 5.73 mb 353 2023-12-11 07:45:14

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Правилници и наредби

Свали Правилник КДЮВ 566.87 kb 812 2022-09-23 07:56:19
Свали Наредба ДП 2022-2023 1.10 mb 1498 2022-09-23 07:56:19
Свали Правилник на Ефбет Супер волей 2022-2023 914.86 kb 1125 2022-08-10 10:31:45
Свали Правилник за провеждане на Ефбет Супер Волей за сезон 2023-2024 994.43 kb 365 2023-07-06 11:14:24
Свали Правилник за провеждане на "Суперлига" - мъже 2021/22 /EFBET СУПЕР ВОЛЕЙ/ 914.45 kb 555 2021-11-04 22:16:58
Свали Правилник за провеждане на НВЛ - "Демакс лига" 2021/22 1.21 mb 527 2021-11-04 22:16:59
Свали Правилник за провеждане на НВЛ - "Висша лига" - мъже 2021/22; 1.26 mb 505 2021-11-04 22:16:57
Свали Наредба за провеждане на държавни първенства за подрастващи за 2023-2024 година. 500.79 kb 2100 2023-10-19 22:16:57
Свали Дисциплинарен правилник - 2023 293.98 kb 4460 2020-12-22 09:22:35
Свали АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА 309.61 kb 367 2021-05-06 12:33:43
Свали ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТРАНСФЕР И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ ПО ВОЛЕЙБОЛ. 144.73 kb 1500 2023-10-19 07:59:29
Свали ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти по волейбол, и за придобиване, прекратяване и отнемане на състезателните права. - 2023 212.16 kb 839 2023-10-19 08:02:16
Свали Общи условия на спортна зала за волейболни състезания 299.63 kb 2034 2016-11-07 15:12:55
Свали Вътрешен правилник за статута и дейността на Спортно-организационната комисия за състезанията от Държавното първенство (НВЛ) - мъже и жени. 662.50 kb 718 2020-12-22 09:31:15
Свали Наредба за провеждане на АНВГ 327.93 kb 1759 2023-10-19 13:13:10
Свали Правилник за състезателните права и статута - 06.15.2017 240.91 kb 2306 2017-02-08 10:18:39
Свали Правилник за работа на Апелативната комисия на Българска федерация по волейбол. 139.19 kb 494 2020-12-22 09:29:46
Свали Правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните спортисти по волейбол 357.38 kb 451 2021-02-24 16:00:30
Свали Забранителен списък 2021г. 302.42 kb 458 2021-05-06 12:34:15
Свали Резюме на измененията и обяснения към забранителен списък 2021г. 169.63 kb 424 2021-05-06 12:34:15
Свали Наредба-Демакс лига - 2023 - 2024 г. 724.06 kb 338 2023-10-19 06:03:47
Свали Правилник за оценка работата на треньорите на националните отбори по волейбол 163.75 kb 252 2023-04-10 12:28:11
Свали Правилник за условията и реда за картотекиране 202.01 kb 355 2023-10-19 06:11:15
Свали Правилник на БФВ за спортисти ненавършили 18 години 152.42 kb 317 2023-10-19 06:12:32

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Форми за регистрация

Свали Форма 02 - Отборна регистрационна форма (Тимов лист) НВЛ СУПЕРЛИГА - МЪЖЕ 102.11 kb 5187 2014-09-24 07:47:49
Свали Форма 03В - Регистрация на състезател - аматьор 330.03 kb 1098 2020-12-03 14:21:27
Свали Форма 03 - Регистрация на състезател до 14 години 375.89 kb 1809 2020-12-03 14:22:26
Свали Форма 03А - Регистрация на състезател от 14 до 18 години 334.46 kb 1694 2020-12-03 14:22:55

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Външни препратки

Свали ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ 102.33 kb 1052 2015-10-05 12:14:38
Свали НАЦИОНАЛНИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ В Р БЪЛГАРИЯ 230.84 kb 1374 2015-10-05 12:14:39